SCARFF® verwerkt de persoonlijke gegevens die worden verkregen van de gebruiker van haar website met de nodige zorgvuldigheid en respecteert de privacy van elke persoon die haar website gebruikt. In deze tekst wordt het privacybeleid van SCARFF® met betrekking tot persoonsgegevens uiteengezet.

Bij het bezoeken van de SCARFF® website of bij het contact opnemen met het bedrijf of bij het inschrijven op commerciële en informatieve communicatiemailings, verzamelt en bewaart SCARFF® op een zorgzame manier persoonsgegevens en geeft zij te allen tijde invulling aan deze Privacy Policy.

De verantwoordelijke voor het beheer van de ontvangen persoonsgegevens is het bedrijf dat eigenaar is van het geregistreerde merk SCARFF®, Sport-events, bvba een Belgisch bedrijf met vestigingsadres Nisramont 45 L 6983 Ortho en BTW nummer BE0843237826.  Alle gegevens die onder de verantwoordelijkheid van SCARFF vallen, zullen worden beschermd onder technische en beheersvoorwaarden die nodig zijn om de vertrouwelijkheid te waarborgen en om te voldoen aan de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

SCARFF® voldoet aan alle eisen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alle gegevens waarvoor SCRAFF® verantwoordelijk is, worden beschermd door passende veiligheidsmaatregelen, zowel vanuit technisch als organisatorisch oogpunt, om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

De door de gebruiker verstrekte informatie omvat (maar is niet beperkt tot) contactgegevens (naam en voornaam, factuur- en leveringsadres, en als opties, e-mailadres en telefoonnummer) om de gebruiker zo snel mogelijk te kunnen contacteren met het oog op het beantwoorden van vragen over de bestelling.

Gebruik van persoonlijke gegevens

De verkregen persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand waarvoor het SCARFF® verantwoordelijk is en zullen voornamelijk worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1 Algemene administratie en afhandeling van de betrekkingen met het SCARFF®. Indien de gebruiker ons zijn persoonsgegevens met betrekking tot een bestelling of aankoop van een product heeft verstrekt, zullen zijn gegevens worden gebruikt voor de verwerking van zijn bestelling.  Indien de gebruiker zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt via de pagina “Contact”, kunnen zijn gegevens worden gebruikt om zijn bestelling te verwerken en eventueel uit te voeren.

2. Het versturen van nieuws over SCARFF®, de producten en/of diensten die door SCARFF® worden geleverd, op welke manier dan ook, inclusief via e-mail of gelijkaardig, indien de gebruiker heeft toegestemd om voor dit doel te worden gecontacteerd.

3. De persoonsgegevens van de gebruiker worden niet gesegmenteerd, doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

Indien de gebruiker geen informatie wenst te ontvangen over SCARFF® producten en/of diensten dient hij het vakje aan te vinken dat aangeeft dat hij niet akkoord gaat met het ontvangen van informatie over ons bedrijf die getoond wordt op het moment dat zijn gegevens verzameld worden.

De door de gebruikers verstrekte gegevens worden niet gesegmenteerd, gedeeld met derden of gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. Alleen partijen die SCARFF® wettelijk verplicht zou zijn om gegevens te delen met zowel technische aanbieders, logistieke dienstverleners, verzend- en bezorgkoeriers, klantendienstagenten, intern management en marketing/reclamepartijen.

Indien gebruikers de persoonlijke gegevens van een derde partij verstrekken, moeten zij, voordat deze worden opgenomen, deze derde partij op de hoogte hebben gesteld en om toestemming hebben gevraagd met betrekking tot de implicaties van het accepteren van de gegevens.

Om de hierbij genoemde doelen te bereiken, moeten wij de toegang tot de persoonsgegevens delen met derden die verantwoordelijk zijn voor een selectie van diensten:

Logistiek, transport
Google Analytics: tracking cookies om gebruikersgedrag ter plaatse te identificeren.
Facebook: gebruikerssegmentatie van de website.
Er zijn geen hyperlinks op onze webpagina’s die de gegevens van de gebruiker naar andere webpagina’s sturen. Er is geen verborgen verwerking van persoonlijke gegevens.

Als de gebruiker zijn gegevens verstrekt en het betreffende vakje aanvinkt dat verschijnt bij het verzamelen van de gegevens van de gebruiker, geeft hij ons uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens in overeenstemming met het voorgaande te verwerken.

SCARFF® slaat persoonlijke gegevens op wanneer de gebruiker alle stappen op de pagina prijscalculator heeft doorlopen en SCARFF® heeft verzocht een ontwerp te maken voor een gepersonaliseerde SCARFF®.

Gebruik van cookies

De SCARFF-webpagina’s maken gebruik van cookies, tekstbestanden die op de server worden opgeslagen en die het surfen op de website personaliseren en vergemakkelijken. Cookies worden uitsluitend geassocieerd met anonieme gebruikers en hun computer of mobiele telefoon en bevatten geen gegevens die het mogelijk maken om de persoonlijke gegevens van gebruikers te verkrijgen.

In het geval dat gebruikers het niet eens zijn met de bovenstaande gegevens, kunnen zij het gebruik van cookies voorkomen door de juiste configuratie van hun browser te kiezen, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de inhoud van deze website.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast aan nieuwe situaties en de geldende wetgeving. De bijgewerkte versie van het geldende privacybeleid zal op de website worden gepubliceerd en de gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.